Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

22 października b.r. stuknęła nam "dziesiątka".

22 października 2020 roku przypada 10 rocznica powstania Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka  i Rodziny w Chrzanowie. W tych szczególnych czasach udało nam się świętować. Zanim wszyscy mogliśmy się spotkać na Świetlicy odwiedzili nas: Starosta Chrzanowski Pan Andrzej Uryga i vice Starosta Pan Bartłomiej Gębala. W ścisłym reżimie sanitarnym przekazano nam życzenia oraz prezenty dla dzieciaków a także pamiątkową tabliczkę. My zrewanżowaliśmy się podziękowaniami oraz piękną pracą plastyczną wykonaną przez naszą wychowankę Agatę. Po oficjalnej części jubileuszu nastąpiła ta część która przygotowana była dla całej społeczności Ośrodka. Był piękny tort i duuużo dobrego jedzonka. Dziękujemy wszystkim dzięki którym mogliśmy świętować.

Ciekawostki statystyczne dekady Ośrodka:

- Liczba wychowanków od początku istnienia Ośrodka  134

- Wychowankowie, którzy przebywali w MOS-ach 3 w MOW-ach 18

- Po opuszczeniu Placówki nasi wychowankowie mogą zamieszkać w mieszkaniu chronionym. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 5 wychowanków

- W wyniku zawarcia związku małżeńskiego nasz Ośrodek opuściły 3 wychowanki

- Do rodziny adopcyjnej trafiło 2 wychowanków

- Po uzyskaniu pełnoletności do domu rodzinnego powróciło 47 wychowanków

- W trakcie pobytu w POWDiR do domu rodzinnego powróciło  19 wychowanków

10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR
10-lecie POWDiR

Pogodynka