Pracownik socjalny

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do moich cudownych pracowników –mojego zastępcy, wychowawców, personelu administracyjnego i pomocniczego.

 

W sytuacji w której wszyscy znaleźliśmy się, a o której nie śniło się „fizjologom” chciałbym Wam bardzo podziękować.

 

Podziękować garstce wychowawców, którzy pozostali na swych stanowiskach (każdy z nas się boi o swoich bliskich) i pracują co najmniej niestandardowo po kilkanaście a może i kilkadziesiąt godzin więcej niż powinni. Dzięki Wam Ośrodek stał się jeszcze bardziej Domem. Domem z prawdziwego zdarzenia. Oprócz codziennej pracy wychowawczej spadł na Was obowiązek przeprowadzania lekcji – dziwnie jakoś tego więcej niż w  czasie kiedy dzieciaki chodziły do szkoły. Ponadto tej „sporej gromadzie” dzieci trzeba jeszcze tak zorganizować czas aby się nie nudziły i nie wymyślały różnych głupot. To wszystko Wam się udaje. Nie tylko dlatego, że macie odpowiednie kwalifikacje ale przede wszystkim dlatego, że macie OGROMNE SERCE.

Dziękuję również pozostałym pracownikom, którzy również nie bacząc na niebezpieczeństwa wykonują swoją pracę dzięki której dzieciaki mają co jeść, przebywają w czystych pomieszczeniach i pomimo różnych przeciwności czują się jak w domu a personel ma wszystkie zobowiązania administracyjne na czas.

 

                           - DZIĘKUJĘ-DZIĘKUJĘ- DZIĘKUJĘ- DZIĘKUJĘ- DZIĘKUJĘ- DZIĘKUJĘ- DZIĘKUJĘ-

 

 

                                                                                                                                  Dyrcio:)

 

A Wy drodzy wychowankowie doceńcie Waszych wychowawców. Myślę, że zwykłe „dziękuję” wystarczy.

Pracownik socjalny w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest osobą, której podstawowym zadaniem jest praca z rodziną wychowanków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie warunków życia wychowanków w okresie przed przybyciem do placówki jak i po. Jednocześnie pracownik socjalny podejmuje działania związane z uregulowaniem sytuacji prawnej i majątkowej wychowanków, udzielanie pomocy usamodzielnianym wychowankom oraz wspieranie ich. Pracownik socjalny ściśle współpracuje z instytucjami pomocowymi, Sądami, kuratorami, sporządza niezbędne pisma. Wraz z pedagogiem corocznie przeprowadza cykl warsztatów „Pedagogizacji rodziców”. Prowadzi obowiązkową dokumentację, współpracuje z pedagogiem, psychologiem jak i wychowawcami. Zadaniem pracownika jest szeroko pojęta pomoc rodzinom wychowanków w sporządzeniu wniosków, pism, oświadczeń itd. do poszczególnych instytucji. Pracownik socjalny realizuje plan opiekuńczo-wychowawczy oraz plan pracy.

Pracownik socjalny – Sylwia Ziajka - Filipek