Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu V licytacji

 

W ostatnim  okresie nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w zajęciach w – Miejscu  Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie. Wspólnie tworzyliśmy „Chrzanowski Ogród Społeczny”.

Razem z organizatorami akcji uczestniczymy aktywnie w urządzaniu miejsca do wspólnego odpoczynku w naszym mieście. Współpraca tak nam się spodobała iż tym razem to my zaprosiliśmy gości do naszego miejsca wypoczynku na wspólne warsztaty.

Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...
Ambasada Kreaty...

Pogodynka