Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu V licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

V Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

Święta Wielkanocne to czas  radości oraz spotkań w rodzinnym gronie.  Mimo tego iż świat spłatał Nam figla i każdy musiał pozostać w zaciszu domowego ogniska, Nasz Dom tryskał energią i dobrym humorem.

Pierwszy raz od dziesięciu lat Święta te spędziliśmy Razem z wszystkimi wychowankami. Jak w każdym Domu uroczyste świętowanie rozpoczęliśmy od Niedzielnego Śniadania, modlitwy oraz życzeń, które złożył Nam Nasz Dyrektor. Po uroczystej części nadszedł czas aby skosztować wszystkich pyszności, jakie zostały Nam przygotowane przez Nasze kochane panie kucharki. Zajadając pyszności, każdy myślał o swoich najbliższych, o tym co dzieje się wokół Nas i prosił o jak najszybszy powrót do normalności. Mimo wszystkich zawirowań, problemów z jakimi mierzymy się w tym trudnym dla wszystkich czasie, Święta możemy zaliczyć do udanych, minęły w atmosferze radości, uśmiechów i nadziei na lepsze jutro.

Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020
Wielkanoc 2020

Pogodynka