Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Zima niestety od Nas odchodzi, śnieg niestety nie zawitał, więc postanowiliśmy go poszukać :) a gdzie go szukać?? Sami wiecie :) w górach.

Dzięki uprzejmości Stacji Narciarskiej Czarny Groń, gdzie otrzymaliśmy darmowe karnety na stok narciarski oraz firmie FHU „GREGOR” Wypożyczalni sprzętu narciarskiego mogliśmy skorzystać z uroków  sportu. Radości i zabawy było co nie miara. Nasz opiekun - wychowawca Pan Michał z przyjemnością pokazywał i cierpliwie uczył każdego z Naszych wychowanków. Dzięki jego wskazówkom i radom mogliśmy nauczyć się jazdy na nartach. Nauka ta nie poszła w las, ponieważ już po kilku godzinach mieliśmy odwagę i umiejętność aby wyjechać wysoko na stok i bezpiecznie z niego zjeżdżać. I od tego właśnie momentu narty stały się Naszym ulubionym sportem, dlatego  z niecierpliwością czekamy na następne wyjazdy, które nie tylko dają Nam dużo radości ale przede wszystkim uczą a przecież o to w tym wszystkim chodzi :)

Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty

Pogodynka