Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Zima niestety od Nas odchodzi, śnieg niestety nie zawitał, więc postanowiliśmy go poszukać :) a gdzie go szukać?? Sami wiecie :) w górach.

Dzięki uprzejmości Stacji Narciarskiej Czarny Groń, gdzie otrzymaliśmy darmowe karnety na stok narciarski oraz firmie FHU „GREGOR” Wypożyczalni sprzętu narciarskiego mogliśmy skorzystać z uroków  sportu. Radości i zabawy było co nie miara. Nasz opiekun - wychowawca Pan Michał z przyjemnością pokazywał i cierpliwie uczył każdego z Naszych wychowanków. Dzięki jego wskazówkom i radom mogliśmy nauczyć się jazdy na nartach. Nauka ta nie poszła w las, ponieważ już po kilku godzinach mieliśmy odwagę i umiejętność aby wyjechać wysoko na stok i bezpiecznie z niego zjeżdżać. I od tego właśnie momentu narty stały się Naszym ulubionym sportem, dlatego  z niecierpliwością czekamy na następne wyjazdy, które nie tylko dają Nam dużo radości ale przede wszystkim uczą a przecież o to w tym wszystkim chodzi :)

Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty
Narty