Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Tradycyjnie, wraz z nadejściem Nowego Roku, Ośrodek organizuje spotkanie, na które zaprasza ludzi dobrej woli, będących pełni życzliwości i otwartości na liczne potrzeby i pragnienia dzieci.

W tym wyjątkowym dniu gromadzi wszystkich Przyjaciół Domu. Jest to moment podziękowań za okazane serce w minionym roku, ale także wdzięczność za zorganizowanie licznych atrakcji, zwłaszcza pod koniec roku. Wtedy nadchodzą mikołajki, gwiazdka, a dzięki ofiarności ogromnej liczby osób, nasze dzieci mogą liczyć na spełnienie nieco większych marzeń, niż te zwykłe, przyziemne. Czasem z jednego dnia robi się kilka, które wywołują nie mały uśmiech na twarzach podopiecznych. Uroczystość rozpoczął Dyrektor placówki – Pan Wojciech Talowski, dziękując za wszystkie gesty, ale także podkreślając, że dobro powraca. Licznie obdarowane dzieci zainicjowały zrobienie paczek dla podopiecznych Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Takie gesty uczą najwięcej, a przede wszystkim empatii. Głos zabrał także Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego – Pan Bartłomiej Gębala oraz Zastępca Burmistrza Miasta Chrzanowa – Pani Jolanta Zubik, składając najlepsze życzenia noworoczne, dziękując za trud włożony w pracę wychowawczo-opiekuńczą i przekazując słodkie podarunki dla podopiecznych. Zaproszeni goście mogli obejrzeć Jasełka w innej niż dotychczas formie, niestandardowej, bo w wersji pantomimy, a konkretniej ukazanej jako gra cieni. Wszystko w ciemnej scenerii, aby jak najbardziej oddać to, że gestem i ruchem można wyrazić wiele. Występ wieńczył taniec aniołów – również łączący światło i ruch. Tworząc długi czas napięcia i ekscytacji wreszcie można było przejść do meritum spotkania. Kapituła Ośrodka podjęła decyzję, że w roku, w którym placówka obchodzi swoje X-lecie zostanie przyznana nagroda specjalna. Laureatem „Super Przyjaciela Domu” została lek. med. Pani Krystyna Cygankiewicz – pediatra, który leczy naszych podopiecznych. Decyzją Kapituły trzy instytucje zostały uhunorowane Nagrodą „Przyjaciela Domu” za dotychczasową, wieloletnią współpracę i wsparcie podopiecznych. Należą do nich: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej reprezentowany przez Dyrektora – Panią Justynę Matuszewską, Zarząd Obiektów Powiatowych, którego przedstawicielem był Prezes Zarządu – Jakub Zieliński, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego reprezentowany przez Dyrektora – Pana Wiesława Domina. Ponadto zostały przyznane wyróżnienia dla osób prywatnych i firmy, a wśród nich gratyfikację uzyskali: Pani Patrycja Stodolak, Pani Katarzyna Bielawska, Pan Kacper Smoliński oraz EPS System Robert Lipnicki sp. z o.o. reprezentowany przez Panią Magdalenę Kaproń. Laureaci Nagród „Super Przyjaciela Domu” i „Przyjaciela Domu” oraz wyróżnień nie ukrywali swojego wzruszenia, wdzięczności oraz zaskoczenia. Całość uroczystości uświetnił poczęstunek przygotowany przez wychowawców z udziałem dzieci. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel mediów – „Przełom” tygodnika i portalu ziemi chrzanowskiej. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za współpracę na rzecz dziecka i skromnie prosimy o więcej!

Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...