Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

Wyjazd na dzień otwarty do Szkoły Policji w Katowicach, którego byliśmy uczestnikami stał się już Naszą tradycją.

Czekamy cały rok, by zobaczyć jak są szkoleni funkcjonariusze, którzy w życiu codziennym zawsze pozostają w gotowości do pomocy. Zobaczyliśmy miasteczko symulacyjne, gdzie są doskonalone techniki interwencji, sale szkoleniowe, boiska i sale gimnastyczne. Ponadto mogliśmy ubrać sprzęt do zabezpieczeń imprez masowych, strzelać do celu na strzelnicy czy przejechać się radiowozem na sygnale. Jak w ubiegłych latach były również pokazy pracy koni policyjnych jak i psów, co było wielką atrakcją. Starsi uczestnicy mogli doświadczyć jak wygląda symulacja dachowania czy alkogogli. Oczywiście za rok też zawitamy do bram szkoły w  Katowicach i sprawdzimy co tym razem Nas zaskoczy.

Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...
Szkoła Policji ...