Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

W dniu 9 stycznia 2019 r., już tradycyjnie, odbyło się Spotkanie Noworoczne...

To dzień, w którym dokonujemy podsumowania mijającego roku i dziękujemy naszym darczyńcom za nieustanne wsparcie. Zaproszonych gości przywitał Pan Dyrektor – Wojciech Talowski. Głos zabrał Starosta Powiatu Chrzanowskiego Pan Andrzej Uryga, życząc wszelkiej pomyślności dla mieszkańców i pracowników w Nowym Roku. Do życzeń dołączył również Wicestarosta Pan Bartłomiej Gębala, który przekazał dla wychowanków Ośrodka słodki poczęstunek. Dobrą nowinę ogłosił ksiądz Krzysztof Kruk – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela.

Pozostając w duchu świąt Bożego Narodzenia podopieczni wraz z wychowawcami zaprezentowali narracyjną wersję Jasełek pt. „Ślub Marii i Józefa”. Całość dopełniły izraelskie rytmy i tańce, które były charakterystyczne dla miejsca narodzin Jezuska. Występ artystyczny zwieńczyła Agata śpiewając piosenkę „Hallelujah”.

Spotkanie Noworoczne to niezwykły dzień, szczególnie dla ludzi dobrej woli i z ogromnym sercem. Kapituła przyznała tytuł Przyjaciela Domu dla dwóch instytucji: Niepublicznej Szkoły „Edison” oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie. W imieniu pierwszej placówki nagrodę odebrała Pani Dyrektor Kinga Grzybowska, a Poradnię reprezentowała Pani Sabina Fołta-Niedzielczyk – psycholog oraz Pani Barbara Pabis – pedagog. Wyróżnienie przewidziane zostało dla Pani Urszuli Trybuś – wieloletniej wolontariuszki o skromnej duszy, ale ogromnej wiedzy i mądrości, którą cierpliwie przekazuje naszym podopiecznym. Na zaproszonych gości czekał także poczęstunek z suto zastawionym stołem.

Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...
Spotkanie Nowor...