Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu II licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

III Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

20.12. 2018 r. w naszym Ośrodku odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna...

w której uczestniczyli: dyrekcja, pracownicy i podopieczni – obecni i Ci, którzy opuścili już placówkę w mijającym roku. To okazja do podsumowań, zadumy, refleksji, ale i spojrzenia w niedaleką, najbliższą przyszłość.

Spotkanie uświetniły Jasełka, które opowiedziały historię ślubu Marii i Józefa. Całość dopełniły izraelskie rytmy i tańce, charakterystyczne dla miejsca narodzin Jezuska. Nie mogło obyć się także bez życzeń oraz łamania się opłatkiem przed spożyciem wigilijnych potraw.

Na końcu dzieciaki odwiedził św. Mikołaj z Elfem - pomocnikiem, który każdemu podopiecznemu wręczył niejeden prezent. Euforii i zadowolenia na twarzach wychowanków nie brakowało. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przynieśli radość naszych dzieci.

Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018
Wigilia 2018

Pogodynka