Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

U nas w ośrodku ruszyła już lawina zbliżających się świąt...

 podczas codziennych obowiązków staramy się znaleźć wolną chwilę na zajęcia artystyczno-plastyczne z naszymi wychowankami. Wspólnie razem spędzamy popołudnia wykonując własnoręcznie dekoracje a że święta tuż tuż to i u nas w całym domu zapachniało przyprawami korzennymi i domowymi pierniczkami. Zabawy i pracy było wiele a efekty naszej pracy były smakowite i umiliły nam wieczorne wspólne ubieranie choinki.. A oto efekty naszej pracy…

Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...
Dekorujemy i pi...