Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Dnia 2 marca 2024 roku, nasi wychowankowie mieli przyjemność wyruszyć na niezwykłą podróż do urokliwego Krakowa.

Naszą przygodę zaczęliśmy od spaceru przez ulicę Floriańską, gdzie zanurzyliśmy się w atmosferę znaną z przygód Harrego Pottera. W sklepiku magicznym odkryliśmy słynne fasolki o niezwykłych smakach, które pozwoliły wychowankom choć na chwilę poczuć się, jak uczniowie Hogwartu. Następnie kroki zaprowadziły nas na krakowski Rynek, gdzie podziwialiśmy zabytkowe kamienice i nie mogło zabraknąć tradycyjnego dokarmiania gołębi, które zawsze stanowi nieodłączny element naszych wycieczek. Oczywiście, nie mogliśmy pominąć kultowego punktu każdej podróży - słynnej restauracji McDonald's. Spacer wzdłuż brzegów Wisły zaprowadził nas do Wawelu, gdzie podziwialiśmy z bliska legendarnego smoka i odkrywaliśmy tajemnice tej niezwykłej krakowskiej twierdzy. Zainteresowanie światem fantazji skłoniło nas do odwiedzenia Ministerstwa Tajemnic, gdzie przenieśliśmy się w świat baśni i przygód, czując się jak bohaterowie ulubionego filmu naszych podopiecznych. Zachód słońca odsłonił kolejny magiczny kąt Krakowa - wioskę Smerfów, Garden of Lights. Wychowankowie byli pod wielkim wrażeniem magii tego miejsca. Serdecznie dziękujemy Garden of light - Kraków, za umożliwienie naszym pociechom darmowego wstępu na wystawę.