Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Dzień 20 grudnia był wyjątkowy dla naszego Domu.

Obchodziliśmy wspólną Wigilię, gdzie mogliśmy życzyć sobie nawzajem życzenia łamiąc się opłatkiem oraz wspólnie spożyć wigilijny posiłek. Na ten wyjątkowy dzień przybyli zaproszeni goście: byli wychowankowie, pracownicy, jak i również Schola z Młoszowej, która wspomogła naszych artystów w występie artystycznym. Oprócz pięknego przedstawienia, które opowiadało o przeżywaniu wyjątkowego dnia jakim są narodziny Jezusa było 
również wykonanie kolęd przez naszą uzdolnioną wokalnie Oliwię, jak i taniec z przesłaniem i na wesoło. Oczywiście nie mogło zabraknąć tego na co czekali i Ci mali i Ci trochę więksi. Nasz Dom odwiedził Mikołaj ze swoim pomocnikiem, który przyniósł ogrom prezentów, za które jesteśmy niezmiernie wdzięczni ludziom dobrego serca, którzy się do tego przyczynili. Na twarzach naszych dzieci zagościł uśmiech oraz ogrom radości. 

Z tego miejsca, Dyrekcja i Pracownicy pragną podziękować wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym w prezenty dla naszych wychowanków!!!