Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Dnia 23 kwietnia br. odbył się wyjazd do Bolęcina z okazji zorganizowanej akcji "Posprzątaj z nami Małopolskę" - sprzątanie świata. 

Dzieci dzielnie uczestniczyły w akcji. Zebraliśmy kilka dużych worków śmieci. Ogólnie zostały zebrane aż dwa duże samochody odpadów. Dzięki uprzejmości Zajazdu Rowerowego Nawsie i pana sołtysa Mariusza Witka dzieci otrzymały pyszny poczęstunek w postaci muffinek oraz firmowych zapiekanek bolęcinskich. Mieliśmy okazję skosztować pysznych naturalnych soków, wychowawcy skosztowali pysznego żuru i zregenerowali siły przy pysznej kawie. Dzięki uprzejmości strażaków z OSP Bolęcin dzieci poznały z bliska pracę strażaków. Panowie i panie przeprowadzili szkolenie, pokazali dzieciom jak używać gaśnic. Mogli obejrzeć wóz bojowy i sprzęty, w które jest wyposażony. Podopieczni mogli również spróbować gaszenia wodą, co sprawiło im niesamowitą radość. Strażacy też nieco nas zaskoczyli testując na nas jedną z "psikawek". Ot taki spóźniony lany poniedziałek, przy nieco lepszej i cieplejszej aurze. Dodatkową atrakcją był spacer na skałkę triasową, która jest pomnikiem przyrody.