Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Czas w jakim każdy z Nas się znalazł jest bardzo trudny. Nikt nie myślał o Tym, że taka sytuacja może mieć miejsce i wszyscy będziemy musieli zostać w domu aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.

18 kwietnia 2020 roku kibice Wisły Kraków należący do fanklubów Wiślacka Trzebinia, Wiślacki Chrzanów oraz FC Wisła Krzeszowice odwiedzili nasz ośrodek.

Święta Wielkanocne to czas  radości oraz spotkań w rodzinnym gronie.  Mimo tego iż świat spłatał Nam figla i każdy musiał pozostać w zaciszu domowego ogniska, Nasz Dom tryskał energią i dobrym humorem.