Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

W dniu 28 grudnia wybraliśmy się na wycieczkę do ZOO w Krakowie.

Pierwszy raz zwiedzaliśmy park zoologiczny w zimie. Udało nam się zobaczyć zwierzęta zarówno na wybiegach jak i w swoich zimowych domach. Bardzo miło spędziliśmy dzień spacerując po ZOO i obserwując zwierzęta.

Wizyta w Zoo
Wizyta w Zoo
Wizyta w Zoo
Wizyta w Zoo
Wizyta w Zoo
Wizyta w Zoo
Wizyta w Zoo
Wizyta w Zoo
Wizyta w Zoo

Pogodynka