Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Mimo trudnego dla wszystkich czasu, jakim jest pandemia koronawirusa, w naszym ośrodku jak co roku zasiedliśmy do wigilijnego stołu.

Była to wyjątkowa Wigilia, pełna wzruszeń i nostalgii. Był to czas, kiedy składaliśmy sobie życzenia oraz czas pożegnań z wyjątkową osobą dla naszego Domu. Tego dnia żegnaliśmy naszego Pana Dyrektora. Wszyscy pracownicy oraz dzieci podziękowali Panu Dyrektorowi za trud, pracę, każde dobre słowo oraz uśmiech i pomocną dłoń. W ramach wyrażenia swojej wdzięczności za całokształt działalności Pan Dyrektor otrzymał upominek od całej kadry.

Jak tradycja nakazuje był opłatek, który w tym roku stał się symboliczny oraz stół z potrawami wigilijnym. Były prezenty od wielu darczyńców, które naszym wychowankom sprawiły wiele radości i uśmiechu.

Za każdy podarunek serdecznie dziękujemy darczyńcom!

Wigilia 2020
Wigilia 2020
Wigilia 2020
Wigilia 2020
Wigilia 2020
Wigilia 2020
Wigilia 2020
Wigilia 2020
Wigilia 2020
Wigilia 2020
Wigilia 2020

 

Pogodynka