Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

W dniu 4 października 2020 dwóch naszych wychowanków przyjęło sakrament Pierwszej Komunii Świętej.

Wyjątkowa uroczystość odbyła się w Kościele Matki Bożej Różańcowej, a jej podniosły charakter zapewniła Siostra Iwona, która zagwarantowała przepiękną oprawę mszy świętej oraz przygotowywała chłopców do sakramentu za co jej serdecznie dziękujemy. U nas na placówce natomiast od kilku tygodni trwały przygotowania do przyjęcia komunijnego, chcieliśmy bardzo, aby nasi wychowankowie mieli prawdziwe przyjęcie komunijne, jak wszystkie dzieci we własnych domach. Dzięki pomocy dobrych ludzi udało się przygotować przyjęcie z prawdziwego zdarzenia. Serdecznie dziękujemy Cukierni „Ptyś” za ufundowanie cudownego i przepysznego tortu. Cukierni „Stefanka” za pyszne ciasto oraz kwiaciarni „Usłane Kwiatami” za podarowanie dla nas przepięknej kompozycji kwiatowej, która przyozdobiła komunijny stół podczas wspólnego świętowania.

I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...
I Komunia Św. w...

Pogodynka