Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu V licytacji

 

Rok szkolny 2019/2020 zakończony. WAKACJE!!! Zakończyliśmy rok szkolny i rozpoczynamy wakacje. Sporo się działo zwłaszcza w drugim półroczu, kiedy to dopadła nas pandemia koronawirusa i uziemiła wszystko i wszystkich. Zdalna nauka nie od razu szła nam gładko. Brakowało sprzętu, ilość materiału była chwilami nie do zrealizowania, ale wspólnymi siłami jakoś daliśmy radę. Pragniemy podziękować wszystkim którzy wspomogli nas w tych trudnych chwilach, zwłaszcza ofiarodawcom, którzy podarowali nam sprzęt komputerowy. Bez niego nie dalibyśmy rady. Reasumując: kończymy rok szkolny w dobrych humorach, z promocjami do następnych klas i z "czerwonym paskiem" jednej z wychowanek. Wszystkim uczniom gratulujemy a ich wychowawcom dziękujemy za poświęcenie.

Pogodynka