Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

W dniu obchodów Chrztu Pańskiego tj. 12.01. w Naszym Domu obchodziliśmy wielką uroczystość.

Dwójka naszych wychowanków przyjęła sakrament Chrztu Świętego, które odbyło się w kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela Chrzanowie – Kościelcu. Dla dzieci był to wyjątkowy i podniosły dzień. Po uroczystościach w kościele domownicy wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do Naszego Domu na poczęstunek, by wspólnie celebrować ten dzień.

Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest
Chrzest