Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu IV licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

IV Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas…

Pośród codziennej niepewności i lęku przed tym co przyniesie kolejny dzień te magiczne Święta sprawiły, że świat naszych podopiecznych wyglądał inaczej, to dowód na to, że wszystko może się zdarzyć . Tak było w tym roku… dzięki  hojności i wrażliwości serca innych,  Nasze Dzieci na chwilę zapomniały o wielkim bagażu doświadczeń i bólu jaki niejednokrotnie noszą na co dzień. Wiemy jak ważne jest by pamiętać o wszystkich, którzy są w potrzebie, że należy dzielić się radością z innymi , bo dobro zawsze powraca. Chcieliśmy się tą radością podzielić z małymi pacjentami  oddziału pediatrii w Powiatowym Szpitalu w Chrzanowie. Nasza inicjatywa miała na celu przynieś chociaż odrobinę radości dzieciom, które w okresie Świąt przebywały w szpitalu. Jest nam niezmiernie miło, że pomimo cierpienia i choroby te drobne upominki jakimi obdarowaliśmy pacjentów przyniosły uśmiech na ich twarzach.

Dobro powraca
Dobro powraca
Dobro powraca
Dobro powraca
Dobro powraca

Pogodynka