Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu IV licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

IV Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

Jest jeden taki dzień w roku, gdzie maleńka Miłość zamieszkuje między nami.

Wtedy to nikną wszystkie spory. Każdy, każdemu składa życzenia, wtedy wkrada się ciepło, życzliwość i wszystko co najpiękniejsze…

Również w naszym Domu wszyscy spotkaliśmy się przy jednym stole. Były życzenia, uśmiech i radość. Wspólna kolacja, przepiękne Jasełka w wykonaniu naszych milusińskich. Do naszych drzwi zapukał Mikołaj z ogromem prezentów. A to wszystko dzięki dobremu sercu wielu osób – naszych darczyńców.  Radości było co nie miara. Uśmiech nie schodził z twarzy, było niedowierzanie …

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE SIĘ PRZYCZYNIŁY DO TEGO, ŻE TEN DZIEŃ BYŁ NAPRAWDĘ WYJĄTKOWY!!!

Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...
Wigilia w POWDi...

Pogodynka