Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu II licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

III Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

W dniach 14.09.2019r. oraz 22.10 2019r. w ramach programu profilaktycznego „ Myślę o swojej przyszłości” w naszej placówce odbyły się prelekcje dla młodszych i starszych wychowanków POWDiR.

Spotkania miały na celu przedstawienie edukacji prawnej młodzieży w zakresie cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Internecie. Przypomniano o bezpiecznym korzystaniu z telefonu, mówiono jak można łatwo stać się ofiarą lub sprawcą przestępstwa za pośrednictwem portali społecznościowych. Poruszono tematy związane z uzależnieniem od narkotyków i dopalaczy.

Prelekcje zostały przeprowadzone z pomocą Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii w Chrzanowie, gdzie głównym prowadzącym był sierż. sztab. Marcin Turek.

W dniu 6.11.2019r. sierż. sztab. Marcin Turek spotkał się z pracownikami POWDiR, przekazując wiedzę na temat środków odurzających. Wykorzystał do tego „ Edukacyjną walizkę narkotykową”, która ma na celu zwiększenie świadomości osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Program profila...
Program profila...
Program profila...
Program profila...
Program profila...
Program profila...
Program profila...
Program profila...
Program profila...

 

 

Pogodynka