Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Ochrona otaczającego nas świata jest obowiązkiem każdego człowieka.

  Najpowszechniejszą formą dbania o środowisko stosowaną przez osoby prywatne jest segregacja śmieci. Posegregowane śmieci przetwarzane są w procesie recyklingu i ponownie wykorzystywane. W naszym ośrodku Wychowankowie od najmłodszych lat uczą się dbania o środowisko, podczas codziennej segregacji śmieci. Przy odrobinie wyobraźni z odzyskanych śmieci można stworzyć wiele ciekawych rzeczy. Nam z zakrętek udało się zrobić kolorowe podstawki pod kubeczki, a ze starej skrzynki i drewnianych deseczek zrobiliśmy wesołą i kolorową dekoracje.

Recycling
Recycling
Recycling
Recycling
Recycling
Recycling