Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu II licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

III Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO


„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak   W ten wyjątkowy dzień, jakim jest Dzień Dziecka z plecakami na ramieniu wyruszyliśmy na spotkanie z przygodą do Krakowa.

Tam czekało na nas wiele atrakcji. Najpierw udaliśmy się na Zamek Królewski, by tam zobaczyć przepiękną wystawę „Wawel Zaginiony”, która poświęcona jest historii wzgórza wawelskiego. Jak przystało na odważnych podróżników, nie mogliśmy ominąć legendarnej Smoczej Jamy. Po tak aktywnym czasie z uśmiechem na twarzy Plantami udaliśmy na pyszny obiad, który pozwolił nam nabrać sił, by wyruszyć w drogę powrotną do naszego domu. Dziękujemy Stowarzyszeniu „Supełek” za możliwość spędzenia Dnia Dziecka w sposób aktywny i przyjemny.

Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...
Wycieczka do Kr...

Pogodynka