Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Po śniadaniu Wielkanocnym wspólnie wzięliśmy udział w zabawie "Poszukiwania Wielkanocnych Jaj".

Na terenie wokół Ośrodka wspólnie szukaliśmy jajek, które wcześniej zostały schowane przez wychowawców. Skrytki dla naszych czekoladowych przysmaków były naprawdę przeróżne. Zabawa była bardzo udana na co miały wpływ zarówno ładna pogoda jak również chęć zabawienia się w prawdziwych poszukiwaczy. Każdy, kto znalazł chodź jedno jajko, mógł sobie je później zjeść ze smakiem.

Poszukiwacze Wi...
Poszukiwacze Wi...
Poszukiwacze Wi...
Poszukiwacze Wi...
Poszukiwacze Wi...
Poszukiwacze Wi...
Poszukiwacze Wi...
Poszukiwacze Wi...
Poszukiwacze Wi...
Poszukiwacze Wi...