Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

W sobotę 13.04.2019 r. wychowankowie ośrodka jako grupa Komety wzięła udział w akcji w ramach kampanii EKO-CHRZANÓW.

Spędziliśmy czas na świeżym powietrzu, w gronie znajomych, niewątpliwie była to dobra zabawa w stylu EKO. Do zabawy zostaliśmy zaproszeni przez współorganizatora Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zgodnie z zasadami wybraliśmy miejsce czyli Pogorzyce ul. Małopolska – obszar leśny koło torów, gdzie zalegają śmieci. Wykonaliśmy zdjęcia przed sprzątaniem i po. Mamy poczucie, że zrobiliśmy coś pożytecznego dla środowiska, oby takich akcji było więcej, a śmieci coraz mniej. 

Gwiaździste spr...
Gwiaździste spr...
Gwiaździste spr...
Gwiaździste spr...
Gwiaździste spr...