Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

My się zimy nie boimy i się wcale nie nudzimy...

W weekendowe wieczory aktywnie spędzamy swój wolny czas. Niektórzy z naszych wychowanków po raz pierwszy w życiu byli na basenie. Wszyscy razem świetnie się  bawiliśmy.

Basenowe szaleń...
Basenowe szaleń...
Basenowe szaleń...
Basenowe szaleń...
Basenowe szaleń...
Basenowe szaleń...
Basenowe szaleń...
Basenowe szaleń...
Basenowe szaleń...