Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

My się zimy nie boimy, na sankach jeździmy …

W pewne słoneczne popołudnie postanowiliśmy aktywnie spędzić czas. Wyciągaliśmy nasze kolorowe sanki i wyruszyliśmy na podbój zimy. Radości była co niemiara, bo to przecież czas ferii gdzie możemy odpocząć i zregenerować siły.

Po powrocie do naszego domu i chwili przerwy i odsapnięcia, energii znowu było chmara dlatego wspólnie z wychowawcami przy grach i zabawach sprawdzaliśmy swój refleks, jak i spryt.

Popołudnie upłynęło nam radośnie i wesoło!

Na sanki
Na sanki
Na sanki
Na sanki
Na sanki
Na sanki
Na sanki
Na sanki
Na sanki
Na sanki
Na sanki