Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Dnia 18.01.2019 r. wybraliśmy się na mecz ćwierćfinałów Mistrzostw Śląska Kadetów w siatkówce...

w którym zmierzyły się jaworznickie drużyny UKS Jedynka I z UKS Jedynką II. Na miejscu kibicowaliśmy naszemu koledze Adrianowi, który reprezentował drużynę UKS Jedynka I. Świetnie się bawiliśmy podczas gorącego dopingu i chodź drużyna naszego kolegi ostatecznie nieznacznie przegrała, to nadal bierze udział w turnieju. Wszyscy na pewno będziemy trzymać za niego kciuki w kolejnych spotkaniach z jego udziałem. 

Mistrzostwa w s...
Mistrzostwa w s...
Mistrzostwa w s...
Mistrzostwa w s...
Mistrzostwa w s...
Mistrzostwa w s...
Mistrzostwa w s...
Mistrzostwa w s...
Mistrzostwa w s...
Mistrzostwa w s...