Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

 Tuż po Nowym Roku zawitali u Nas kolędnicy z PCE w Chrzanowie...

 którzy urozmaicili Nam czas wolny. Wspólnie przy akompaniamencie gitary i innych instrumentów śpiewaliśmy kolędy i miło spędziliśmy popołudnie.  Ponadto uczniowie wraz z przedstawicielami szkoły podarowali Naszym dzieciom upominki za co bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy!!!

Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE
Kolędnicy z PCE