Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

W godzinach porannych w Wigilię wybraliśmy się na wycieczkę na rynek do Krakowa.

Był to magiczny dzień, a Kraków swoim klimatem wprowadził Nas w Świąteczny nastrój. Ulice były przepełnione symbolami świąt, kolorowymi ozdobami i wspaniałymi zapachami dań świątecznych. Pomimo zimna na zewnątrz mogliśmy poczuć ciepło wspólnie spędzonych chwil i świąt.

Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...
Wigilijna wycie...