Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Poprzez zajęcia kulinarne pragniemy zaszczepić w dzieciach pasję do gotowania, ale pokazać im także, że może to być wspaniała i niekończąca się przygoda. Naszym głównym celem jest promowanie zdrowego trybu życia wśród naszych dzieciaków. Staramy się odkrywać przed dziećmi nowe smaki i uświadamiać ich w zdrowych nawykach żywieniowych. Tematykę zajęć możemy dostosować do pór roku, sezonowości świąt oraz dostępnych produktów.

 

culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria
culinaria
culinaria culinaria