Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Tym razem Mikołaj zajechał do nas terenówką....

Ponad dwadzieścia samochodów Off-roadowych zajechało z Mikołajem i Jego Elfami pod nasz ośrodek w niedzielne przedpołudnie. Radości było mnóstwo, bo oprócz upragnionych prezentów dla dzieciaków inną atrakcją była przejażdżka po okolicach Chrzanowa w tych niesamowitych autach. Na czele tego konwoju jechał radiowóz policyjny z oświetlonymi kogutami co dodało kolejnego smaczku.

Grupa starszych wychowanków wraz z wychowawcą pojechała w teren. I tam się dopiero działo...

Dziękujemy grupie Spontan 4x4 za cudowne chwile i niezapomniane atrakcje. Dziękujemy również zaprzyjaźnionym kierowcom z klubu z Jaworzna oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tej mikołajkowej niespodzianki. Dziękujemy również Panom Policjantom za konwojowanie nas.

Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4
Mikołajki 4x4