Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

 Dnia 24 października 2018 r. w POWDiR w Chrzanowie odbyła się Konferencja pn. „Przyjaźń i Nasz Dom”.

Tematem tegorocznego spotkania było cenne uczucie, ważne w relacjach między mieszkańcami naszej placówki, ale także istotne przy współpracy Ośrodka z różnymi instytucjami. Przyjacielska więź wpływa na dobro dziecka. Nieporozumienia niweczą wszystko, co najważniejsze. Uroczystość obchodów 8 rocznicy Święta Domu otworzył Pan Dyrektor Wojciech Talowski, następnie oddając głos Wicestaroście Powiatu Chrzanowskiego Panu Krzysztofowi Kasperkowi. Tradycji stało się za dość, gdy z tej okazji zabrał również głos nowy proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Krzysztof Kruk. W naszych skromnych progach witaliśmy przybyłych: dyrektorów, pedagogów i psychologów szkół, do których uczęszczają podopieczni placówki oraz przedstawicieli takich instytucji jak: Sąd, Policja, Kuratorzy Zawodowi, PCPR, POIK, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Urodziny Ośrodka uświetniły występy naszych wychowanków oraz prezentacje multimedialne. Na samym początku została zaprezentowana praca konkursowa pt. „Śladami chrzanowskiej niepodległości” wysłana do 14 edycji akcji „Domy Pozytywnej Energii” organizowanej przez Fundację Tauron. Następnie Agata w duecie z Adrianem wykonali piosenkę „Miasto”. Później, zaproszeni Goście, mogli zgłębić historię Jacka, która uzyskała wyróżnienie w konkursie „Spełniam marzenie” przeprowadzonym w ramach Programu d@Vinci przez Fundację Dziecko i Rodzina z Warszawy. Trwając w nostalgicznym i melancholijnym nastroju, Adrian wzruszył obecnych, udzielając głosu w piosence Adama Stachowiaka „Mamo”. Sporą dawkę optymizmu i nadzieję na prawdziwą przyjaźń dostarczyli pracownicy Ośrodka: pedagog Małgorzata Bigaj i pracownik socjalny Sylwia Ziajka-Filipek przytaczając treść „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupéry’ego. Na dowód jedności i silnej więzi wychowankowie zaprezentowali „czarno-biały” układ taneczny do miksu muzycznego. Część artystyczną wieńczył wokalny występ Agaty z udziałem Pana Dyrektora POWDiR do piosenki Anny Jantar „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc”. W podziękowaniu za przybycie do Naszego Domu wychowankowie przygotowali dla Gości pudełeczka z niespodzianką oraz upominki w postaci wyszywanych sów. Dopełnieniem urodzin był tort i suto zastawiony stół.

Dla wszystkich zainteresowanych tekst listu Jacka / laureata konkursu "Spełniamy marzenia"

Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...
Konferencja 201...