Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Gdy jesteś ponury, nie ma jak wyjazd w góry! 

W dniach 15-17 października braliśmy wraz w naszymi wychowawcami udział w weekendowej wycieczce do Zakopanego. Zwiedziliśmy  przepiękne górskie miejscowości: Poronin, Zakopane oraz Bukowinę Tatrzańską. Oprócz napawania się pięknem przyrody i widoku zjawiskowych, już zaśnieżonych o tej porze roku Tatr czekały nas takie atrakcje, jak zwiedzanie: 

  • „Domu iluzji”, zaprojektowanego w ten sposób, by oszukać nasze zmysły; 
  • „Myszogrodu” - czyli miasta gdzie obserwowaliśmy myszki jeżdżące pociągiem lub latające... w UFO; 
  • „Papugarni” -  gdzie 70 egzotycznych papug już czekało na wspólną zabawę z nami, przy czym  chętnie pozowały do wspólnych zdjęć. 

W programie wycieczki nie mogło zabraknąć też spaceru po Krupówkach, a ostatniego dnia wypoczywaliśmy w „Termach Bukovina”, zażywając kąpieli w ciepłych basenach, skąd zmęczeni, ale też zadowoleni wróciliśmy do Ośrodka. 

Za mile spędzony czas dziękujemy wszystkim Pracownikom POWDiR i Stowarzyszeniu „Supełek”, dzięki którym ten wyjazd był tak udany!