Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”.

Tegoroczne wakacje w Ośrodku będą iście sportowe dzięki pracownikom Orlen w Trzebini! 

Dyrekcja, Pracownicy oraz przede wszystkim wszyscy Podopieczni Placówek Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie pragną złożyć serdeczne podziękowania na ręce Pracowników firmy Orlen Południe S. A. w Trzebini.

To dzięki ogromnemu sercu, w geście dobroczynności i nieposkromionej filantropii nasze dzieciaki będą mogły skorzystać z nowego sprzętu sportowego m.in.: hulajnóg, piłek, deskorolek i innych akcesoriów, nie tylko przy okazji Dnia Dziecka, ale dopóki aura na zewnątrz będzie sprzyjająca.

Radość trudno wyrazić słowami, dlatego najlepszą jej oznaką niech będzie uśmiech załączony na poniższych zdjęciach. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za tak liczne prezenty. Życzymy wielu sukcesów zawodowych, ale i prywatnych!!! Dobro powraca, do wszystkich :-)