Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Gdy w majówkę jest nam źle, kolorową solą bawimy się!

Tegoroczną majówkę nasi wychowankowie spędzili wspólnie z dyżurującymi wychowawcami na Placówce. Niestety przez panującą epidemię i nałożone obostrzenia dzieci nie mogły udać się na wyjazdowy odpoczynek. W długi weekend majowy pogoda nas nie rozpieszczała i zmuszeni byliśmy zrezygnować z wielu aktywności na świeżym powietrzu. Trwający lockdown uniemożliwił wyjście do kina, na basen lub do teatru. Jednak czas spędzony w budynku wcale nie musiał być nudny. Nasi wychowankowie brali udział w różnych zajęciach organizowanych przez wychowawców Placówki. Jednymi z nich były zajęcia plastyczne z użyciem kolorowej soli. Na początku dzieci barwiły sól za pomocą kolorowej kredy, którą kulały, przesuwały w różne strony po rozsyłanej soli, co sprawiło, że sól stopniowo przejmowała kolor ścieranej kredy. Później na wydrukowanych obrazkach, przy pomocy kleju i soli nasi wychowankowie „kolorowali” obrazki mając przy tym sporo frajdy. Zabawa ta doskonale rozwija małą  motorykę, dostarczała wielu wrażeń dotykowych i sprawiała dzieciom dużo radości. Za ciężką pracę artystyczną wieczorem była nagroda w postaci super czekoladowego ciasta bananowego, upieczonego także wspólnymi siłami. Miejmy nadzieję, że kolejne dni maja będą już tylko piękne i pogodne a następną majówkę spędzimy już tak, jak sobie wymarzymy i zaplanujemy.