Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Tegoroczne obchody Wielkiej Nocy miały być inne niż dotychczas. W planach była uroczystość dla wszystkich podopiecznych dwóch placówek i pracowników Ośrodka.

Miało być dzielenie się jajkiem, rozmowy i humorystyczne żarty oraz degustacja wyśmienitych potraw przy wspólnym, dużym stole, jak jedna wielka rodzina. Niestety pandemia ponownie wywróciła wszystko do góry nogami. Konieczne było wdrożenie procedur bezpieczeństwa i ograniczenie liczby osób przy wielkanocnym stole. Część dzieci mogła w tym czasie pójść do swoich bliskich oraz rodzin. Pozostałe dzieciaki wraz z dyżurującymi wychowawcami, jak zwyczaj nakazuje wspólnie w ten wyjątkowy dzień zasiedli do śniadania wielkanocnego. Były życzenia oraz pięknie zastawiony stół z różnymi przysmakami przygotowanymi przez panią Agatkę i panią Mariolę. Mimo trudnego czasu jaki jest było wiele radości i uśmiechu. Każdy z wychowanków pokazywał pięknie zdobione przez siebie pisanki, które przygotowali, a którymi dzielili się z innymi. Każdy tego dnia obdarzał się dobrym słowem oraz wspólnie spędzonym czasem. Dla naszego nowego wychowanka był to także czas na świętowanie jego urodzin, które również przypadły na ten wyjątkowy okres. 

Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021
Wielkanoc 2021