Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

W dniach  10 i 11.05.2019  dzięki  Fundacji „ Sfinks” i sponsorom nasi wychowankowie pojechali  na dwudniową  wycieczkę  do Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego a także do miejscowości Spała.

Dnia 05 maja 2019 r. nasz wychowanek Adrian obchodził wielką uroczystość przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej.

W dniach 11 i 12 kwietnia wybraliśmy się na wycieczkę do Doliny Chochołowskiej na oglądanie krokusów