Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Tradycyjnie, wraz z nadejściem Nowego Roku, Ośrodek organizuje spotkanie, na które zaprasza ludzi dobrej woli, będących pełni życzliwości i otwartości na liczne potrzeby i pragnienia dzieci.

W dniu obchodów Chrztu Pańskiego tj. 12.01. w Naszym Domu obchodziliśmy wielką uroczystość.

Gdy średnia wieku uczestników szampańskiej zabawy w ostatnią noc roku jest znacznie poniżej pełnoletności obowiązuje piżamowy dress code.