Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Dnia 07.12.2019 r. naszą placówkę odwiedziła Drużyna Młodych Graczy.

„Domy Pozytywnej Energii 2019” - finał 15. edycji akcji TAURONA dedykowanego placówkom wychowawczym.

W dniach 14.09.2019r. oraz 22.10 2019r. w ramach programu profilaktycznego „ Myślę o swojej przyszłości” w naszej placówce odbyły się prelekcje dla młodszych i starszych wychowanków POWDiR.