Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
POWDIR

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Chrzanowie

POWDIR

(32) 646 71 88
+48 662 336 308

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, nie posiadającą osobowości prawnej.  

Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia – możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 10 w Chrzanowie.

 

 

 

 

  


 

Pracownik socjalny

 


Kilka słów o pracowniku socjalnym w placówceTo taka osoba, która między innymi:
- prowadzi obowiązkową dokumentację placówki oraz dokumentację pracownika socjalnego, np.: teczki rodzin objętych pomocą, wywiady środowiskowe, kontrakty,
- prowadzi korespondencję z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
- ściśle współpracuje z pedagogiem, psychologiem, wychowawcami w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji dziecka i rodziny,
- współpracuje z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Rodzinnymi Ośrodkami Diagnostyczno – Konsultacyjnymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Wydziałem Edukacji, Sądami Rodzinnymi, Policją,  kuratorami oraz innymi  placówkami i instytucjami,
- inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu do niej wychowanka,
- współpracuje z rodziną naturalną dziecka – poprzez spotkania w Ośrodku i w miejscu zamieszkania,
- prowadzi pracę socjalną  z rodziną wieloproblemową,
- podejmuje dziania na rzez podtrzymywania więzi dziecka z osobami mu bliskimi,
- wspólnie z pedagogiem prowadzi Program Pedagogizacji Rodziców w placówce,
- prowadzi poradnictwo socjalne dla rodziców i wychowanków,
- organizuje i zaprasza na Posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka i Rodziny,
- zgłasza ich do ubezpieczenia,
- reguluje sytuację prawną i majątkową wychowanków,
- monitoruje sytuację wychowanków podczas odwiedzin lub urlopowania do domu rodzinnego,
- prowadzi wizyty w miejscu zamieszkania rodziców wspólnie z wychowankami,
- wspiera wychowanka w przygotowaniu do samodzielnego życia,
- pomaga w przygotowaniu Indywidualnego Programu Usamodzielnienia,
To taka osoba, która jest łącznikiem pomiędzy domem dziecka, a placówką. To taka osoba, która podejmuje próby budowania dobrego kontaktu z rodziną, właściwych relacji rodzinnych, ponieważ los wychowanka zawsze istnieje w kontekście rodziny.  Większość wychowanków po uzyskaniu pełnoletności wraca do domu rodzinnego lub stara się stworzyć własną rodzinę w oparciu o zdobyte doświadczenia i to, co zostało przekazane od rodziców.


Program: Pedagogizacja Rodziców „Trening Kompetencji Rodzicielskich”


Pedagogizacja rodziców jest organizowana w placówce przez pracownika socjalnego
i pedagoga. Pedagogizacja jest uzupełnieniem codziennej pracy z rodziną. Głównym celem jest kształtowanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców.

 

Pracownik socjalny POWDiR  Sylwia Ziajka - Filipek

Galeria

dsc00672.jpg

Info

Zdjęcie miesiąca

IMG_20161220_165452 1.jpg
Ta strona korzysta z cookies
Dowiedz się więcej
Informacja o cookies