Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
POWDIR

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Chrzanowie

POWDIR

(32) 646 71 88
+48 662 336 308

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, nie posiadającą osobowości prawnej.  

Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia – możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 10 w Chrzanowie.

 

 

 

 

  


 

Pedagog

PEDAGOG W POWDiR- CZYM SIĘ ZAJMUJE:

1. Rozpoznaniem indywidulanych potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dziecka oraz analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Podejmowaniem działań zmierzających do wczesnego rozpoznania przyczyn trudności wychowawczych i edukacyjnych.
3. Pracą indywidualną i grupową z wychowankami sprawiającymi problemy wychowawcze  poprzez prowadzenie rozmów wspierających i motywujących do zmiany postawy.
4. Udzielaniem porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, a także z powodu niepowodzeń szkolnych.
5. Sporządzaniem okresowych opinii dotyczących wychowanków do Sądu Rodzinnego wespół z wychowawcą i psychologiem.
6. Współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu diagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
7. Organizowaniem pomocy w pokonywaniu trudności w nauce prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
8. Zapisem nowych wychowanków do szkół z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanka.
9. Dbaniem o realizację obowiązku szkolnego wychowanków Ośrodka poprzez ścisły kontakt ze szkołami, do których uczęszczają.
10. Motywowaniem wychowanków do systematycznego realizowania obowiązku szkolnego i wspieraniem ich w wypełnianiu tego obowiązku poprzez rozmowy motywujące, wspierające i sporządzanie INDYWIDUALNYCH KONTRAKÓW pedagogicznych.
11. Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych placówki oraz realizowaniem planu pracy placówki.
12. Organizowaniem i prowadzeniem systematycznych konsultacji pedagogicznych
z wychowawcami celem obrania wspólnej drogi pomocy dziecku oraz rodzinie.
13. Współtworzeniem z pracownikiem socjalnym preorientacji zawodowej dla wychowanków z grupy usamodzielnienia w ramach Młodzieżowego Inkubatora Samodzielności.
14. Prowadzeniem z pracownikiem socjalnym pedagogizacji rodziców, w ramach której odbywają się szkolenia dla rodziców w formie warsztatów „Trening Kompetencji Rodzicielskich.
15. Prowadzeniem profilaktyki pedagogicznej w formie pogadanek, warsztatów, indywidualnych rozmów, emisji filmów.
16. Działaniami na rzecz integracji wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej z osobami niepełnosprawnymi z innych placówek celem rozwijania w nich poczucia „bycia dla innych.”
17. Pełnieniem funkcji koordynatora ds. wolontariatu oraz praktyk.
18. Prowadzeniem obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.
19. Doskonaleniem zawodowym poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

A ponadto, jako pedagog z pełnym zaangażowaniem organizuję dzieciakom czas wolny. Bawimy się przednio w dni wolne od zajęć dydaktycznych jeżdżąc na rolkach, wybierając się na całodniowe wyprawy „plecakowo-termosowe”, grając w piłkę i robiąc to, co jest do zrobienia!

 

Pedagog POWDiR Małgorzata Bigaj

Galeria

dsc00706.jpg

Info

Zdjęcie miesiąca

IMG_20161220_165452 1.jpg
Ta strona korzysta z cookies
Dowiedz się więcej
Informacja o cookies