Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Razem z dziećmi wybraliśmy się na warsztaty zorganizowane przez Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie. 

Podczas zajęć nasze dzieci poznały specyfikę ubioru mężczyzn oraz kobiet w XVIII wieku. Mogliśmy oglądać prezentacje, która ukazała dziewczynkom piękne lecz nie do końca wygodne suknie kobiet oraz dzieci.

Po zakończeniu prezentacji, każdy z wychowanków mógł własnoręcznie wykonać swoją koronkową parasolkę, zegarek kieszonkowy oraz zakładkę do książki. Wszyscy razem mamy nadzieję, na kolejne spotkania, gdyż zdobywanie wiedzy historycznej połączonej z zajęciami plastycznymi jest tym, co nasze dzieci bardzo lubią.

Dziękujemy za zaproszenie!