Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Pewnego słonecznego i pięknego dnia wychowankowie POW 1 oraz POW 2 wybrali się na wspólną wycieczkę pełną przygód i niespodzianek do miejscowości Zator, gdzie mieści się Park Rozrywki. 

Energylandia to miejsce niezwykłe, które jest podzielone na strefy tematyczne. Jest w nim taka, którą mogą odwiedzić najmłodsi, ale także taka, która zapiera dech w piersiach, czyli ekstremalna. Atrakcji i radości była co nie miara. Każdy mógł skorzystać z rozrywki jakiej chciał, jedynym warunkiem był odpowiedni wzrost. 

Oczywiście nie mogło się obyć bez chwili wytchnienia od tych niezwykłych wrażeń, aby przegryźć coś smacznego. Zaraz potem znowu nastąpił powrót do przygód. Nasi milusińscy wróciły zmęczeni, ale uśmiechnięci i zadowoleni oraz nieco opaleni, bo pogoda dopisywała.