Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Wraz z nadejściem majówki przyszła wspaniała aura. 

Kiedy wspólnie z dziećmi odrobiliśmy patriotyczne lekcje poprzez wspomnienie Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy, uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej czy powrót do historii sprzed 231 lat w celu upamiętnienia Święta Narodowego Trzeciego Maja, nastał moment na aktywny wypoczynek. Każdy dzień był inny i żaden leniwy. Odbywały się jazdy na rowerze, spacery z pierwszymi w tym roku lodami po wyremontowanym parku w Kościelcu oraz wyprawa nad Zalew Chechło. Mimo, iż nie w górach, na mazurach, czy nad morzem, wspieraliśmy i eksplorowaliśmy to co nam najbliższe, naszą małą ojczyznę, którą jest Chrzanów. Pogoda dopisywała, choć wieńcząc nasze wojaże złapał nas wiosenny deszczyk. Wiwat Maj!