Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Kiedy zbliża się weekend nie leniuchujemy... 

Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia, by dbać o naszą planetę nie tylko jeden raz w roku, a stale i ciągle musimy edukować już od najmłodszych lat. Oprócz segregacji odpadów, zbiórki plastikowych nakrętek, ograniczamy zużycie prądu i gasimy światło tam, gdzie nas nie ma. Przy myciu zębów zakręcamy kurek z wodą, a odkręcamy, kiedy musimy wypłukać jamę ustną. Nie marnujemy jedzenia, a jeśli coś zostanie to... dokarmiamy zwierzęta. Robimy tak niewiele, by było lepiej dla wszystkich. Dbajmy o nasz wspólny dom, dbajmy o Ziemię! Przy okazji tego dnia nasze dzieci rozwiązywały krzyżówki, aktywnie uczestniczyły w rozmowie o ochronie środowiska. Efektem końcowym było wspólne wykonanie plakatu ziemi, na której zostały odciśnięte dłonie dzieci, jako symbol, że każdy z nas jest obywatelem świata. Dbajmy o nasz wspólny dom, dbajmy o Ziemię!