Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rok 2023 

Pierwszego weekendu października 2021 r. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z Chrzanowa odbyła wycieczkę do pięknego Zakopanego. 

W pierwszy dzień wychowankowie wybrali się do escape room’u, czyli miejsca pełnego zagadek. Wszystko polegało na tym, żeby po prostu uwolnić się z zamkniętego pokoju. Towarzyszyło nam przy tym dużo emocji. Jest to przygoda nie do opisania! W drugim dniu wybraliśmy się na „Termy Bukovina”, gdzie czekały na nas kąpiele w ciepłych basenach. Było pełno atrakcji i zabawy. Końcowym punktem w ostatnim dniu naszej wycieczki był „Dom strachów”. Na wszystkich wywarł on ogromne wrażenie. Po południu mieliśmy czas, aby pospacerować po Krupówkach, kupić pamiątki i  podziwiać góralskie klimaty. Podekscytowani i zmęczeni, późnym wieczorem wróciliśmy do Placówkę. Wycieczka sprawiła nam dużo radości. 
Dziękujemy za pomoc w realizacji wyjazdu Stowarzyszeniu „Supełek”, całemu gronu pedagogicznemu POWDiR, wszystkim wychowawcom i wychowankom za wspólny wyjazd.