Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Pierwsze liście już opadły, a u nas rąk do pracy nie brakuje! 

Dzieci uwielbiają pomagać, rwą się do działań w ogrodzie. Doskonale łączą przyjemne z pożytecznym, a przy tym mają świetną zabawę. Jesień to taki szczególny okres, bo kolorowe liście wspaniale szeleszczą na trawie i chodnikach. Pod ich stertą można spotkać różne niespodzianki. W trakcie prac ogrodniczych dzieci znajdowały śliczne dary jesieni. Wśród zbiorów były całkiem dorodne kasztany, które przydały się do tworzenia ludzików i innych stworków na zajęciach artystycznych. Za owocną pracę dla dzieci czekały nagrody. Po skończonych działaniach dzieci od razu pytały, kiedy znów będą mogły pomóc. Jeśli tylko pogoda dopisze, znów wyruszymy do działania z grabiami i miotłami.