Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Najlepsza zabawa? Nie na trawniku czy w zagajniku, lecz na sąsiedzkim pikniku!!! 

W słoneczną sobotę 4 września wybraliśmy się wraz z wychowawcami na „Piknik Sąsiedzki”, zorganizowany z okazji drugich urodzin Miejsca Aktywności Mieszkańców. Na os. Niepodległości w Chrzanowie czekały już nas liczne atrakcje. Mogliśmy m.in. ugościć się przy stoiskach z darmowymi łakociami i przysmakami z grilla, wyszaleć na dmuchańcach, czy na chwilę zasiąść w wozie strażackim. Sporym powodzeniem cieszył się także punkt malowania twarzy. Najbardziej przypadła nam jednak do gustu urodzinowa piniata. Naprawdę wielu śmiałków próbowało dostać się skrywanych w niej słodyczy, ale finalnie udało się to najmłodszej w naszym gronie małej Izie. A potem? Cóż, kto pierwszy, ten lepszy 😊