Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

"Kiedy nadejdzie czas bawi nas ognia blask..."  

Upragnione wakacje, wymarzone morze, ciepła plaża, zew natury. To wszystko w tym roku jest znów na wyciągnięcie ręki. Spakowani w torby i plecaki wyruszyliśmy kolejny już raz na podbój Harcerskiej Bazy Obozowej Hufca ZHP Trzebinia w Wiciu. Minął rok przerwy od pobudek w lesie i słyszalnego szumu morza po wyglądnięciu zza burt własnego namiotu. Nie pozostaje nic innego, jak zachłysnąć się wolnością i wykrzyczeć z całych sił: Ahoj, nowa przygodo! 

Niebawem ukaże się obszerna relacja z trzytygodniowego pobytu w małej turystycznej miejscowości w powiecie sławieńskim na terenie gminy Darłowo na Pomorzu Zachodnim.