Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

DZIEŃ DZIECKA - SPORT, ŁAKOCIE I ZABAWA - TO PODSTAWA!!!

1 czerwca, we wtorek zamiast zwyczajowo pójść do szkół, obchodziliśmy Dzień Dziecka. Specjalnie na tę okazję rozłożony został na  naszym boisku okazały pawilon i wychowawcy zaplanowali dla nas szereg atrakcji. 

Szczęście nam sprzyjało i pogoda tego dnia dopisała. Od samego rana uczestniczyliśmy w zawodach sportowych, podczas których mogliśmy konkurować w kilku dyscyplinach (m.in. gra w dwa ognie, pokonywanie toru przeszkód na czas czy rzucanie do tarczy na punkty), wygrywając przy okazji nagrody w postaci słodyczy. Nie zabrakło również zabaw z balonami wypełnionymi wodą (ta część szczególnie się nam podobała). 

Po południu poszliśmy do McDonald’s, by zjeść coś pysznego  - nie zabrakło także lodów na deser - i zregenerować siły. Późnym popołudniem rozpaliliśmy grill i kontynuowaliśmy świętowanie na świeżym powietrzu do wieczora. To był bardzo udany dzień!